อาหารสุนัขและแมว แบบทำเองได้

อาหารสุนัขที่พัฒนาด้วยกระบวนการผลิตข้างต้น เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และทีมนักวิจัยจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ผงโรยข้าวคลุกสำหรับลูกสุนัข โดย อาจารย์ ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และคณะวิจัย

ผงโรยข้าวคลุกสำหรับลูกสุนัข ช่วยเสริมแคลเซียมอินทรีย์จากเปลือกไข่ และสารกาบา ลดความเครียด แก้ปัญหาการขาดสารอาหารในสุนัข ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ อาจารย์ ดร. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น และนายธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-8574-5 ต่อ 8201

Read more