KU สร้างสรรค์ข้าวไทย “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี”

KU สร้างสรรค์ข้าวไทย “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี” [ Download ]

Read more

เกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน”

เกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการงานวิจัย ที่นำนวัตกรรมใหม่ๆ หลากหลายสาขา โดยการนำศาสตร์พระราชา มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์ชุมชน สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

Read more