ชีวภัณฑ์แบคทีเรียสุขภาพพืช

ผศ.ดร. สุพจน์ กาเซ็ม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1563-0162

Read more

คณะเกษตร มก.กพส. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จะจัดการอบรม การจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คลิก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คลินิกสุขภาพพืช : 0 3435 1327, ภาควิชาโรคพืช : 0 3435 1890 อีเมล:

Read more