อุปกรณ์รองรับข้อศอกพร้อมแผ่นเจลว่านหางจระเข้

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-9419-5648

Read more

แชมพูสมุนไพรสำหรับสุนัข

ผศ.ดร.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์
ศูนย์วิจัยสมุนไพร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 095-169-5441 E-mail: rujkarn.s@ku.ac.th

Read more

วัสดุปิดแผลเส้นใยนาโนผสมว่านหางจระเข้

ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการผลิตวัสดุปิดแผล ที่มีคุณสมบัติในการช่วยการสมานแผล ขณะเดียวกันยังมีความแข็งแรงเมื่อได้รับความชื้น โดยใช้วัตถุดิบชีวภาพ 2 ชนิด

Read more