เครื่องดื่มเจลลี่ขมิ้นพร้อมดื่มเสริมคอลลาเจน รสลิ้นจี่

ดร.วิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 ต่อ 1503, 1512 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

สารก่อภูมิแพ้อาหาร

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629-35 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 02-942-8629 ต่อ 1503 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 ต่อ 1503 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหารและการควบคุมคุณภาพ

  จากการวิจัยประกอบด้วยกิจกรรมและผลลัพธ์ ที่สำคัญคือ เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหารและการควบคุมคุณภาพ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหาร มีฐานข้อมูลการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารไทยที่มีการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ข้อมูลการวิจัยบางส่วนได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการออกกฏหมายการแสดง ฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหารและบังคับใช้ในปี 2557 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำฉลากสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านอาหาร และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขยายโอกาสด้านการตลาด ซึ่งผลกระทบโดยรวมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ KU&MBST

Read more

สารก่อภูมิแพ้อาหาร: การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารไทย

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ KU&MBST Co., Ltd.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สารก่อภูมิแพ้อาหาร : การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารไทย

   

Read more

ข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว

ข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน สามารถปรับแต่งสีสัน โดยการเคลือบสารสกัดจากพืชสมุนไพร จึงสามารถสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เนื้อสัมผัสมีความนุ่มเหนียว เม็ดข้าวคงรูป และมีปริมาณความชื้นต่ำสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน สอบถามได้ที่ คุณวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะทีมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2561-1474

Read more

ข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาและพัฒนากรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวให้เป็นผลิตภัณฑ์หุงสุกเร็ว ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในกรรมวิธีการผลิตเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการนึ่งข้าวเหนียวสำหรับผู้บริโภคในยุคเร่งรีบ

Read more