สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี “งานวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์” ปีที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารกำพล อดุลวิทย์ และลานกิจกรรมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วบศ.) หรือ School of Integrated Science (SIS) ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ชุดวิชา

Read more