วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 “นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม

Read more

แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการฯ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเลื่อนกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 จากเดิมวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็น วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 เมษายน 2563 เว็บไซต์

Read more

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย”  ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งบทความได้ที่:     http://www.notthern.ac.th/new_web/conference ตั้งแต่บัดนี้

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม

Read more