กล้วยปากช่อง KU 46

กัลยาณี สุวิทวัส สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9844-6293

Read more

แบล็คเบอร์รีผลผลิตบนพื้นที่สูง

ปรเมศ แสนยากุล (นักวิจัย)
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-2883-9060

Read more

น้ำมะขามป้อม พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

น้ำมะขามป้อม พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ให้วิตามินซีสูง ไม่เสื่อมสลายเมื่อถูกความร้อนจากกระบวนการแปรรูป ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพิศมัย ศรีชาเยช ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

Read more

น้ำมะขามป้อม ดื่มดี วิตามินซีสูง

ผลไม้หลายๆชนิดที่มีวิตามินซี ต้องรับประทานสด เพราะวิตามินซีจะลดลงและเสื่อมสลายไปตามระยะเวลา หรือเมื่อถูกความร้อนจากกระบวนการแปรรูป แต่วิตามินซีที่พบในมะขามป้อมมีความคงตัวสูงมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น สามารถรักษาคุณค่าไว้ได้นาน ไม่เสื่อมสลายแม้ผ่านความร้อนจากกระบวนการแปรรูป

Read more