ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม” พบกับ การประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 100 หัวเรื่อง นิทรรศการผลงานวิจัยมากกว่า 600 ผลงาน ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 งานเริ่มวันที่

Read more