รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ร่วมแสดงความยินดีงานสัมมาทิฐิ “กิ่งนนทรีสีทอง 2558”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของขวัญ แก่นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในงานสัมมาทิฐิ “กิ่งนนทรีสีทอง 2558” ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558

Read more

KAPI แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวพ.มก.คนใหม่

            คุณวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ สวพ.มก. เมื่อวันที่29 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา

Read more