สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มก.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ จัดงานโดยคณะประมง มก. และสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก. ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. พร้อมบุคลากร วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ

Read more

สวพ.มก. ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มก.

              ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ จัดโดยคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก. เมื่อวันที่ 3

Read more

งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 71 ปี

             ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 71ปี เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2557 ณ

Read more