วัสดุปิดแผลเส้นใยนาโนผสมว่านหางจระเข้

ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการผลิตวัสดุปิดแผล ที่มีคุณสมบัติในการช่วยการสมานแผล ขณะเดียวกันยังมีความแข็งแรงเมื่อได้รับความชื้น โดยใช้วัตถุดิบชีวภาพ 2 ชนิด

Read more