สวพ.มก. ร่วมงาน วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัยและประเมินผล และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

Read more