สวพ.มก. ร่วมยินดีแก่ คณะสังคมศาสตร์ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีแก่คณะสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี โดยภายในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “การอุดมศึกษากับการพัฒนาคนในยุคของการเปลี่ยนผ่าน: ทรรศนะของพรรคการเมือง” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more