สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 51

สถาบันวิจัยและพัฒาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 51 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องโถง อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย พร้อมทั้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล

Read more