สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี ในวัน 8 มีนาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก. ครบรอบ 45 ปี

วันที่ 9 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ณ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 50 ปี

ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 50 ปี ณ ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี)  

Read more