สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดี “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีนิทรรศการ และผลงานทางวิชาการต่างๆ มากมาย และร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. ได้รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการเรียนการสอน และผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก

Read more

สวพ.มก.ร่วมงาน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงาน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

Read more