รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณญ์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 23 แก่คณะบริหารธุรกิจ

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณญ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 23 แก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โถงชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ

Read more