สวพ.มก. ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วบศ.) หรือ School of Integrated Science (SIS) ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ชุดวิชา

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวัน “ครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ” ปีที่ 28  ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมละลายพฤติกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 901

Read more

สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดี “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีนิทรรศการ และผลงานทางวิชาการต่างๆ มากมาย และร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. ได้รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการเรียนการสอน และผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดีแก่ คณะสังคมศาสตร์ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีแก่คณะสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี โดยภายในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “การอุดมศึกษากับการพัฒนาคนในยุคของการเปลี่ยนผ่าน: ทรรศนะของพรรคการเมือง” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมด้วยบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี มีพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 และห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ 40 ปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ 40 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ตุลาคมของทุกปี ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระพิรุณและไหว้เจ้า พิธีไหว้สามบูรพาจารย์ มอบรางวัลแก่บุคลากร พิธีทำบุญเลี้ยงเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก.ร่วมงาน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงาน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

Read more