ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564 ณ Event Hall 99-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

วช. ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2564 ณ Event Hall 99-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th ส่งแบบตอบรับฯ

Read more

วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (นิทรรศการภาครัฐเเละเอกชน)           สามารถส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ได้ที่ inventorday.rekm@nrct.go.th   ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวกนกพร 

Read more

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์แนะนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

 

Read more

สวพ.มก.แสดงความยินดีแก่นักวิจัยคนเก่ง มก.ได้รับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่นักวิจัยคนเก่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญเข้าชมงานและเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและการอบรม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

Read more

ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่  2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์

Read more

สวพ.มก. ร่วมงาน โครงการ “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558 “Creativity & Inspiration” จัดโดย วช.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. และบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงาน โครงการ “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี  2558 “Creativity & Inspiration” งานมีระหว่าง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “ระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดอบรมเรื่อง “ระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ”ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Sapphire 202 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

Read more

วช. ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง (วช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

Read more