สวพ.มก. ร่วมกิจกรรมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 29

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI) ปีที่ 29 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ   

Read more

วันคล้ายวันสถาปนา สวพ.มก. ครบรอบปีที่ 41

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 41 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.

Read more