ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ร่วมงานมุทิตาจิต “นนทรีสีทอง 57”

          รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานมุทิตาจิต “นนทรีสีทอง 57”  จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน

Read more