เครื่องปลูกอ้อยแบบหยอดชิ้นตาอ้อย

เครื่องปลูกอ้อยแบบหยอดชิ้นตาอ้อย ช่วยในการปลูกอ้อย และช่วยลดแรงงาน สามารถปลูกได้ในการทำงานเชิงพื้นทีี่สูงขึ้น ลดต้นทุนการปลูกอ้อย และช่วยเพิ่มผลิตผลของการปลูกอ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เป็นอย่างดี สามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และทีมผู้วิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

Read more

การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว แบบลดต้นทุน โดย จุฑามาศ กลิ่นโซดา

การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว แบบลดต้นทุน สามารถปรับปรุงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของวุ้นน้ำมะพร้าวให้ดีขึ้น ให้เนื้อสัมผัสดี ช่วยลดปริมาณกรดในวุ้นน้ำมะพร้าว ลดมลภาวะและลดปริมาณน้ำทิ้ง ยืดอายุการเก็บรักษาวุ้นน้ำมะพร้าวสดก่อนนำไปแปรรูป สอบถามได้ที่ คุณจุฑามาศ กลิ่นโซดา ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1409

Read more

เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ

เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ สามารถผลิตได้ 200 ชิ้น/ชั่วโมง โดยใช้การอัดแรงดันสูง และความร้อนสูงทำให้แป้งสุกโดยไม่ใช้น้ำมัน การสิ้นปลืองพลังงานต่ำ ลดต้นทุนการผลิต สามารถเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาได้ง่าย ติดต่อได้ที่ กฤษณะ เต็มตระกูล ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

Read more

เชื้อราเมตาไรเซียม โดยศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน

เชื้อราเมตาไรเซียม ช่วยควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ติดต่อได้ที่ ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-2121-0669

Read more