แทนนินสารสกัดจากมันสำปะหลัง โดย รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ

แทนนินสารสกัดจากมันสำปะหลัง ป้องกันแมลงปากกัดและปากดูด ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ติดต่อได้ที่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5555 ต่อ 1330 ผลงานวิจัย: รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more