รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ของประเทศสวีเดน

  สำหรับปี พ.ศ. 2550 (30 เมษายน 2551) ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก : IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change) ผลงาน สำหรับ การร่วมปฏิบัติภารกิจในการรวบรวมข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ นำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการลดปัญหาการ

Read more