ศักยภาพการปลูกถั่วกัวร์ในประเทศไทย

  ถั่วกัวร์(guar bean) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cyamopsis Tetragonalobus เป็นพืชตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหารด้วยคุณสมบัติการเป็นสารเพิ่มความหนืด สร้างเจลและเพิ่มเนื้อสัมผัสเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีรูปทรงดูดีและมีรสชาติที่ดีขึ้น สารสำคัญของถั่วกัวร์อยู่ในเนื้อในเมล็ด (endosperm) ใช้ผลิตสารตั้งต้นให้เกิดเจลที่รู้จักทั่วไปว่า กัวร์กัม (guar gum) ซึ่งผลิตได้จากเนื้อในเมล็ดถั่วกัวร์ เป็นใยอาหารชนิดผงที่ละลายน้ำได้ดี ใช้เป็นสารเพิ่มความคงคัว ช่วยให้เกิดความข้นในขนมหวาน ซอส ซุป

Read more

ปุ๋ยไนโตรเจนช่วยการติดตากล้ายางพารา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น โดยดูได้จากพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้ความต้องการกล้ายางพาราเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยางพาราจะให้ผลผลิตลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องตัดต้นยางและปลูกทดแทน การผลิตกล้ายางให้ได้คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาได้สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ถือเป็นสิ่งสำคัญ

Read more