เยลลี่จากน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มรสผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมักและวุ้นน้ำมะพร้าวที่อุดมไปด้วยเซลลูโลสดังกล่าว จึงเป็นแนวคิดที่นางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ นักวิจัยจากฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เยลลี่จากน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มรสผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว “Cider jelly” เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่

Read more