ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าว

รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ และ น.ส.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Read more

พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วย

กล้วย : พืชเศรษฐกิจของไทย มีดีมากกว่าที่คิด

ประเทศไทยมีการผลิตแป้งจากพืชมากมาย เช่น แป้งจากข้าวโพด แป้งจากข้าวเจ้า แป้งจากมันสำปะหลัง แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า กล้วยก็เป็นพืชอีกชนิดที่สามารถนำมาผลิตเป็นแป้งได้ทั้งชนิดฟลาวร์(flour)และสตาร์(starch) และยังสามารถใช้เป็นวัสดุตั้งต้น หรือเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ชนิดเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช แต่ยังมีข้อด้อยในเรื่องสมบัติเชิงกลไม่ทนทาน ไม่ทนน้ำและความชื้น

Read more