คอบช. จัดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าปี 2557 กลุ่มเรื่องข้าว

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) จัดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าวภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30-17:00 น. ณ ห้องบอลรูม เอบี

Read more