สวพ.มก. จัดโครงการ “รับ-ส่งมอบงาน และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “รับ – ส่งมอบงานราชการ และแสดงความขอบคุณ ความผูกพันที่มีต่อผู้ร่วมงานในสังกัด สวพ.มก. และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557”  

Read more

ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ร่วมงานมุทิตาจิต “นนทรีสีทอง 57”

          รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานมุทิตาจิต “นนทรีสีทอง 57”  จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน

Read more