สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัด“การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการ“การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016” ได้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในโครงการฯ ด้วยการจัดบู้ทประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้า BIG + BIH  APRIL 2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่า “มีของในสมอง เอามาปล่อย ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า

Read more