ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฝ่าวิกฤตประมงไทยจากภัย IUU”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะประมง จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฝ่าวิกฤตประมงไทยจากภัย IUU” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เพื่อนำเสนอมุมมองของนักวิชาการ

Read more