ซุปฟลาวมันเทศ กึ่งสำเร็จรูป

มันเทศ เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีโปรตีน เส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านออกซิเดชัน เช่น เบต้าแคโรทีน แอนโธไซยานิน สารประกอบฟีนอลิค

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง”การพัฒนาซุปจากฟลาวมันเทศ สำหรับผู้สูงอายุ”

บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศวันเสาร์ ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง  การพัฒนาซุปจากฟลาวมันเทศ สำหรับผู้สูงอายุ บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -เพลงประจำรายการ- สวัสดีครับ

Read more