รายการวิทยุ เรื่อง การปลูกและเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง

มันฝรั่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มาเรียนนรู้เรื่องการปลูกกันนะครับ

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง “การปลูกและเกี่ยวกับมันฝรั่ง “

มันฝรั่ง เป็นพืชล้มลุกนะ อยู่ในตระกูล พริก มะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ ลักษณะลำต้นตรง จะแตกกิ่งก้านมีความสูงอยู่ระหว่าง 50 – 100 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นโดยทั่วไป

Read more