เครื่องดื่มคอมบูชะ จากน้ำมะพร้าวผสมอัญชัน

ดร.เมธาวี เพียรภักดี และทีมวิจัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2940-6300

Read more

แครกเกอร์ธัญพืชผสมเห็ด

ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร.0-2942-8629 ต่อ 1502

Read more

การผลิตสารสำคัญจากเห็ดกระถินพิมานโดยวิธี Cell Culture

ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม และคณะผู้วิจัย
สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

ชาชิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง

ชาชิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการยังยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง โดยการแปรรูปใบจิงจูฉ่ายให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของชาเพื่อสุขภาพ ช่วยในการปรับสมดุลภายในร่างกาย ลดความดันโลหิต ฟอกเลือด และยังคงรักษาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งไว้ในการผลิตภัณฑ์ สอบถามได้ที่ คุณภคพร สาทลาลัย ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1399

Read more

ถั่งเช่า โดย ศ.ดร.มนจันทร์ เมฆธน

ถั่งเช่า ช่วยในเรื่องการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยชลอการเกิดมะเร็ง มีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดอาการอ่อนล้า สำหรับผู้ทำงานหนัก ติดต่อสอบถามได้ ศ.ดร.มนจันทร์ เมฆธน และคุณชาญ เมฆธน ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-2121-0669

Read more