รายการวิทยุ เรื่อง มะกอกโอลีฟ : พืชที่น่าจับตามอง/ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร

มะกอกโอลีฟจึงยังเป็นพืชใหม่ที่ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ในทุกด้านและทุกสาขาอย่างละเอียดและต่อเนื่อง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะกอกโอลีฟจึงต้องเป็นโครงการวิจัยระยะยาวและต้องอาศัยความร่วมมือด้านต่างๆ อย่างจริงจัง

Read more