ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปเพื่อจัดการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษษ ระดับบัณฑิตศึกาและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความมือด้านการวิจัย

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อาคาร คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3

Read more