มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562: “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” The 6th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum:

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องมณีนพรัตน์สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ    กำหนดการรับ (Call Paper) และพิจารณบทความ (Peer Review) 15 ธ.ค. 2555

Read more