การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 กำหนดเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 31

Read more