ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงทะเบียน www.sskru.ac.th ส่งบทความ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ลงทะเบียนที่ http://www.sskru.ac.th/2021/ ติดต่อ 095-612-9690 หรือ 086-994-4229

Read more