ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน) และ (กรกฏาคม-ธันวาคม) และมีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 1 ปี 2564 (มกราคม-มิถุนายน) สามารถส่งบทความภายในวันที่ 30

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more