สวพ.มก.ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน วช. 2558

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. พร้อมทั้งอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

นักวิจัย มก.จัดบรรยาย เรื่อง นวตกรรมงานวิจัยข้าว เพื่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นักวิจัยมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดภาคการบรรยาย เรื่อง นวตกรรมงานวิจัยข้าว เพื่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

มก.จัดบูธแสดงผลงานวิจัยมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

Read more

งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″ (Thailand Research Expo 2015)”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″ (Thailand Research Expo 2015)” และทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ได้ประสานงาน กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ในผลงานวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์ โปรตีนและโปรตีนไฮโตรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิของ ดร.สุคันธรส

Read more

เชิญชวนส่งผลงานนำเสนอในกิจกรรม “Thailand Research Symposium 2015”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” ระหว่างวันที่ 16- 20 สิงหาคม 2558 ณ

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ

Read more

มก. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการเชิงประยุกต์ งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ

Read more

เชิญชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”

          ด้วย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 23 – วันอังคาร

Read more

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม” พบกับ การประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 100 หัวเรื่อง นิทรรศการผลงานวิจัยมากกว่า 600 ผลงาน ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 งานเริ่มวันที่

Read more

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ซึ่ง Mascot ที่จะจัดทำขึ้นในปีนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสื่อที่แสดงถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทย กับการนำสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

Read more