ถั่วงอกเพาะเอง…เพื่อสุขภาพดี๊ดี

ถั่วงอกเป็นผลผลิตจากถั่วเขียวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สะอาด ถูกหลักอนามัย เพาะได้ง่าย ใช้เวลาน้อย สามารถเพาะได้ในที่ร่มตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงในการผลิตหรือกระบวนการผลิต

Read more