ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยต่อการจากไปของ รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์

ด้วย รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองผู้อำนายการ ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง โดยเจ้าภาพมีกำหนดการดังนี้ พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

          วันที่ 2 เมษายน 2557 รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Read more

ร่วมยินดี วัยคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี

ร.ศ.มณฑล จำเริญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more

จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล  เพื่อหาทุนสนับสนุนการเรียน การสอนของโรงเรียนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ที่ยังขาดอุปกรณ์ การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยได้ส่งมอบทุนจำนวน 34,299 บาท

Read more