เชื้อราเมตาไรเซียม โดยศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน

เชื้อราเมตาไรเซียม ช่วยควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ติดต่อได้ที่ ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-2121-0669

Read more