ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2560 เรื่อง “ระบบเขียนภาษาแม่: ฐานรากของความสำเร็จ รางวัล และ อนาคตที่ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

Read more