รายการวิทยุเรื่อง “ไก่ดำเคยู-ภูพาน”

ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้พัฒนาไก่ดำเคยู-ภูพานให้เหมาะสมกับการผ­ลิตในเชิงพาณิชย์ จนได้เป็น “ไก่ดำเคยู-ภูพาน” เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนต่อสภาพอากาศ ตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นทางเลือกใหม่แก่เกษตรกร

Read more

การเลี้ยงไก่ดำเคยู – ภูพาน โดยอาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์

การเลี้ยงไก่ดำเคยู – ภูพาน ไก่ดำสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์เคยู-ภูพาน ที่ให้ไข่ดก แถมยังเลี้ยงง่าย โตเร็ว ที่สำคัญเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ติดต่อสอบถามที่
อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4272-5042

Read more

ไก่ดำเคยู-ภูพาน โดย อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์

ไก่ดำเคยู-ภูพาน โตเร็ว เลี้ยงง่าย ทนร้อน ทนโรค ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร.0-4272-5042

Read more