นมกระบือ น้ำนมคุณภาพเพื่อสุขภาพ

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่น่าสนใจ เป็นผลงานเกี่ยวกับอาหารที่เราบริโภคกัน และน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เชื่อว่าทุกคนต้องเคยบริโภคกันอย่างแน่นอน สิ่งที่กล่าวมานี้นั่นก็คือ น้ำนม แต่ถ้าเป็นน้ำนมโค นมแพะ นมแกะ ทุกคนก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่ผลงานที่จะนำเสนอในวันนี้ เป็นน้ำนมจากสัตว์ที่หลายคนคงไม่คิดว่าจะนำมารับประทานกันครับ หรืออาจจะไม่เป็นที่นิยม นั่นก็คือ น้ำนมจากกระบือ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานของ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง และนางสาวปิยธิดา งอกงาม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

Read more