มหัศจรรย์แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

นางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-9584-3152 E-mail: ijsppp@ku.ac.th

Read more

มหัศจรรย์แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

น.ส.พิมพ์นิภา เพ็งช่าง
สถานีวิจัยปากช่อง ภาคิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

หมี่กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

หมี่กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 เป็นการแปรรูปกล้วย ให้อยู่ในรูปแบบเส้น ช่วยผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ระบบการย่อยแป้งชนิดต่างๆ ช่วยให้เกิดผลดีต่อขบวนการย่อยและกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และระบบทางเดินอาหารความสมดุลของสุขภาพร่างกาย สอบถามได้ที่ พิมพ์นิภา เพ็งช่าง สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-9584-3152

Read more