อ้อยพันธุ์กำแพงแสน สายพันธุ์ 00 -103 โดย รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

อ้อยพันธุ์กำแพงแสน สายพันธุ์ 00 -103 ให้ผลผลิตสูง เจริญเติบโตเร็ว กอตั้งตรงแข็งแรง ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล โทร.0-3435-1013
ผลงานวิจัย โดย รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล

Read more